Nasveti za krovce

Sheme polaganja točkovnih snegobranov

Shema A

Shema A

Na vsakem 8. strešniku je en snegolov. Potrebna količina je približno 1,3 kosa/m2, kapna vrsta je neprekinjena.


Shema B

Shema B

Na vsakem 7. strešniku je en snegolov. Potrebna količina je približno 1,4 kosa/m2, kapna vrsta je neprekinjena.


Shema C

Shema C

Na vsakem 6. strešniku je en snegolov. Potrebna količina je približno 1,8 kosa/m2, kapna vrsta je neprekinjena.


Shema D

Shema D

Na vsakem 5. strešniku je en snegolov. Potrebna količina je približno 2 kosa/m2, kapna vrsta je neprekinjena.


Shema E

Shema E

Na vsakem 2. strešniku v vsaki drugi vrsti je en snegolov. Potrebna količina je približno 2,8 kosa/m2, kapna vrsta je neprekinjena.


Shema F

Shema F

Na vsakem 3. strešniku je en snegolov. Potrebna količina je približno 3,4 kosa/m2, kapna vrsta je neprekinjena.


Shema G

Shema G

Na vsakem 2. strešniku je en snegolov. Potrebna količina je približno 5 kosa/m2, kapna vrsta je neprekinjena.


Opcije izvedbe na področju kapne vrste

Konstrukcija sistema snegolova

Opcija izvedbe kapne vrste

Namesto cele vrste snegolovnega strešnika/snegolova modelov 1 in 2 lahko montiramo snegolovno rešetko. To opcijo koristimo predvsem tam, kjer je to določeno s predpisi o zidavi objektov (javna poslopja, objekti v urbanih središčih, visoke stavbe, nad vhodi, ...). Pri objektih z večjim kapnim napuščem priporočamo postavitev snegolovne rešetke v območje nad kapno lego!


30let


SQ - N023


ISO 9001 : 2008 | SQ Slovenian Quality


A+ - Boniteta  odličnosti