Nagrade in priznanja odličnosti

Pridobljene za ...

Priznanja in dosežki na Državnem prvenstvu mladih kleparjev in krovcev Slovenije

Udeležba in predstavitev slovenske ekipe na Svetovnem prvenstvu mladih kleparjev in krovcev

Številna priznanja za opravljeno strokovno izobraževanje in usposabljanje različnih proizvajalcev strešnih kritin: Esal Anhovo, Bramac, Gerard, ...

30let


SQ - N023


ISO 9001 : 2008 | SQ Slovenian Quality


A+ - Boniteta  odličnosti